Diensten

Klip & Klaar is zowel voor kleine als grotere klussen inzetbaar, eenmalig of voor langere tijd. Denk aan het redigeren van een persbericht, het uitbrengen van uw maandelijkse nieuwsbrief, de complete ontwikkeling van een folder of het opzetten van een communicatieplan. Grofweg onderscheid ik o.a. de volgende werkzaamheden: meedenken, planning maken, redactie en tekstschrijven, opmaak verzorgen, website/sociale media bijhouden, nieuwsbrief verzorgen en publiekscampagne.

Meedenken

Wilt u met een bepaalde boodschap een specifieke doelgroep bereiken? Ik denk graag met u mee op welke manier u dat het beste kunt verwezenlijken. Heeft u maar een beperkt budget? Geen probleem, ik heb veel ervaring in het optimaal benutten van beperkte budgetten.

Planning maken

Om een organisatie of idee onder de aandacht te brengen is het aan te raden om regelmatig iets van u te laten horen. Een structurele aanpak van de communicatie is veel doelmatiger dan zo maar af toe wat van u laten horen. Het is daarom handig om een communicatieplan te maken. Hierin schrijft u op wat u met communicatie wilt bereiken, welke boodschap u wilt communiceren, hoe u dat aan gaat pakken en wanneer. Ook maakt u een begroting van de kosten. Gedurende het jaar kunt u het plan erbij pakken en heeft u een leidraad voor een structurele aanpak.

Redactie en tekstschrijven

Schrijft u zelf uw teksten maar vindt u het prettig als ze gecontroleerd worden en waar nodig aangepast? Ik doe graag de redactie voor u. U kunt er ook voor kiezen om de inhoud in steekwoorden aan te leveren en het tekstschrijven volledig aan mij uit te besteden. U kunt daarbij denken aan teksten voor persberichten, nieuwsbrieven, artikelen, folders, brochures en dergelijke. Ook teksten voor websites of social media kunt u aan mij uitbesteden. Ik zorg voor een goede toon en leesbaarheid, u bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.

Opmaak

Een goede tekst is één ding, maar zeker zo belangrijk is hoe het totaalplaatje eruitziet. Een folder, advertentie, webpagina of poster moet uitnodigen/uitdagen om te gaan lezen. Lettertypes, koppen, beeldmateriaal en tekstindeling spelen daarin een belangrijke rol. Nog dit jaar volg ik een cursus waarbij ik mij verder bekwaam in DTP, zodat  ik uw folder, advertentie of poster nog mooier op kan maken en en drukklaar afleveren bij een drukker. Hiermee kan ik zelf het hele proces, van het eerste idee tot en met de aflevering van de folder of het plaatsen van een advertentie, voor mijn rekening nemen.

.

Website / social media bijhouden

Heeft u wel een website, maar komt u er niet aan toe om hem regelmatig bij te houden? Of wilt u uw klanten via social media bereiken? Ik kan deze taken van u overnemen of u adviseren hoe u het aan kunt pakken.

Nieuwsbrief verzorgen

Wilt u regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgeven en wilt u dit hele proces uit handen geven? Ik doe het graag voor u: adressenlijsten importeren, teksten schrijven, redactie, opmaak en verzenden. U levert mij globaal de inhoud van de berichten aan, ik maak er iets moois van.

Publiekscampagne

Wilt u veel publieke aandacht voor een thema of een evenement? Ik kan u helpen om een doelmatige publiekscampagne op te zetten, waarbij we alles uit de kast halen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maak uw borst maar nat, want we gaan ervoor!